Návšteva zakladateľa Dobšinského kopca

Hlavná stránka


Nadradená stránka
Prehľad víťazov
Tak sme začínali
Návšteva zakladateľa Dobšinského kopca
Spomienka na G. Plasu
Za Henrom Kollárikom

Návšteva zakladateľa Dobšinského kopca

Dňa 7.9.2013 som ako zástupca mesta navštívil „otca“ myšlienky organizovania pretekov automobilov do vrchu v Dobšinej a prvého riaditeľa týchto pretekov MUDr. Pavla Záhradníčka. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 80. rokov a v dobrom zdraví žije s manželkou v malej dedinke pri Zlíne v rodinnom domčeku so záhradkou.

Jeho postoj k Dobšinej a k samotným pretekom je obdivuhodný a na našich webových stránkach podrobne sleduje dianie v meste a prípravu našich pretekov. Pri zrode myšlienky organizovania pretekov do vrchu v Dobšinej určite nerátal s tým, že v Dobšinej sa bude niekedy jazdiť seriál ME. Vyjadril obdiv a uznanie, na akú úroveň bol tento pretek povýšený a drží organizátorom pretekov automobilov do vrchu v Dobšinej palce do ďalších rokov.

Týmto odovzdávam čo najsrdečnejšie pozdravy všetkým dobšinčanom a organizátorom pretekov automobilov do vrchu v Dobšinej od nášho bývalého detského lekára v Dobšinej a prvého riaditeľa týchto pretekov MUDr. Pavla Záhradníčka.

Jaroslav Oravec


Kontakt: info@dobsinskykopec.com
© 2004-2018 Riaditeľstvo pretekov EHC Dobšinský kopec, naposledy zmenené: 12. augusta 2018
RSS 2.0 kanál
 
Správne RSS