Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História 


Organizácie

Dychová hudba má v Dobšinej dlhoročnú tradíciu. Podľa dostupných historických dokumentov Dobšinskú dychovú hudbu založil v roku 1890 ako hasičskú kapelu Ján Chovan. Momentálne kapela funguje pod patronátom mesta Dobšiná, má 14 členov a vedie ju pán Ján Boroš. Vyzdvihnime preto obetavosť a majstrovstvo niekoľkých generácií dobšinských dychovkárov, ktorí skromne, ale o to spontánnejšie a pôsobivejšie spríjemňovali a spríjemňujú chvíle v živote obyvateľov mesta a jeho okolia. Ich účinkovanie je neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v meste Dobšiná. Bližšie informácie nájdete v PDF dokumente.

 

Folklórny súbor GEMER bol založený v roku 1975 pri Okresnom osvetovom stredisku v Rožňave so sídlom v Dobšinej. Neskôr sa jeho zriaďovateľom stalo mesto Dobšiná. Od roku 1991 pracuje ako samostatné občianske združenie, pričom mesto mu naďalej pomáha v jeho činnosti. Od svojho vzniku až do súčasného obdobia sa súbor zameriava na objavovanie, spracovanie a propagáciu tradičného ľudového umenia obyvateľov horného Gemera - Dobšinej a jej blízkeho okolia. Bližšie informácie nájdete v PDF dokumente.

 

 

 

Dobšinské združenie Baníkov. Poriadkom pre bane a hámre v Dobšinej, potvrdeným Mestskou radou v Dobšinej 21. septembra 1683, sa ustanovilo aj združenie pod názvom Bratstvo -?Bruderschaft?. Plnilo úlohu svojpomocnej organizácie banského robotníctva. Na túto tradíciu nadviazala Dobšinská banícka bratská pokladnica -"Bruderlade", ktorá bola založená v roku 1859 z podnetu Koburgovho banského dozorcu Viliama Dobaya. Existovala do roku 1924, kedy sa včlenila do Revíznej bratskej pokladnice pre Slovensko. Jej tradíciu dodnes zachováva dobšinské banícke združenie. Bližšie informácie o združení si môžete prečítať v PDF dokumente.


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža mal v Dobšinej dlhoročnú tradíciu, no pred pár rokmi organizácia prestala pracovať a následne zanikla. Zánik organizácie pocítili nielen občania mesta a jeho okolia, ale hlavne školy, pre ktoré MS SČK každoročne pripravoval rôzne prednášky, školenia pre deti a mládež, ale i pedagógov . Tohto roku sme sa tento neblahý stav rozhodli zmeniť. Prvým krokom bolo znovu založenie MS SČK v Dobšinej a vyškolenie siedmich nových zdravotníkov. Práca zdravotníkov je neoceniteľná hlavne pri väčších kultúrno-spoločenských podujatiach, pri ktorých je vyššie riziko úrazu (Turíce, rallye a pod.). Zdravotníci ďalej spolupracujú so všetkými školskými a predškolskými zariadeniami na území mesta Dobšiná a v širšom okolí. Bližšie informácie o organizácii získate na adrese: www.dobsina-mssck.estranky.cz

Centrum voľného času Detí a mládeže v Dobšinej vzniklo 1. septembra 1990. Jeho prvý názov bol Dom detí a mládeže a až v roku 1992, keď sa celá činnosť sústredila do nových priestorov bývalých detských jaslí sa Dom detí a mládeže premenoval na CVČ DaM. v týchto priestoroch pracujeme dodnes. Prácou s deťmi sa zaoberajú 3 interní a 9externých pracovníkov. Riaditeľkou CVČ DaM je od začiatku činnosti tohto zariadenia pani Anna Gömöriová. V CVČ DaM pracujú záujmové útvary rôznych zameraní či už ide o šport, kultúru, prírodu alebo jazykové kurzy. Napr. mažoretky, Extrém klub, Mladý člen horskej služby, Slniečko, Mladý ochranca prírody, atď. v mesiaci júl a august sa venujeme dennej letnej činnosti tzv. prímestské tábory a usporadúvame letné tábory napr. s environmentálnym zameraním, zameraním na detské práva a pod. V CVČ DaM máme založenú Územnú správnu radu detskej organizácie FÉNIX, ktorej predsedníčkou je pani Sylvia Tešlárová. Pri detskej organizácii je založený aj Výbor detských práv. Bližšie informácie získate na tejto adrese : http://www.cvcdobs.edu.sk


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Dychová hudba Dobšiná
Folklórny súbor GEMER
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Dobš. združ. baníkov
Hasičský zbor v Dobšinej
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk