Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História

Územný plán mesta

Obstarávateľ: Mesto Dobšiná
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN TRADE, projektová kancelária Košice
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. M. Hudec, č.preukazu 073
Prerokovanie: Návrhu ÚPN mesta od 24.07.2006 do 24.08.2006
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000

Telefón : 058 / 7941319
email : dobsina@uzemnyplan.sk - www.dobsina.uzemnyplan.sk
V prípade záujmu o heslovanú dokumentáciu vyplnte OBJEDNÁVKU. Heslo Vám bude zaslané emailom.
VIAC INFORMÁCIÍ: http://www.dobsina.uzemnyplan.sk


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Územný plán
Návrh regulatívov
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk