Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História

Turisticko-informačné centrum

Mesto Dobšiná zriadilo pre návštevníkov mikroregiónu Dobšiná v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej (vchod vedľa bankomatu) Turistické informačné centrum, ktoré je sprístupnené širokej verejnosti od 1.8.2005.
Jeho zriadenie a technické vybavenie finančne podporila EÚ v rámci programu Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu.

Kontakt: Turistické informačné centrum
Nám. baníkov 384
049 25 Dobšiná
tel./fax : 058/7941154
e-mail : tic@dobsina.sk

Otváracie hodiny:
pondelok až piatok: 9.00-13.00 a 14.00-18.30
sobota a nedeľa: 14.00-18.30

Možnosti ubytovania:
Chata Alweg
Penzión Dobšinka
Stará horáreň
Chata na Slnečnom kopci
Chata RikDobšinská ľadová jaskyňa je najväčšia zaľadnená jaskyňa na Slovensku. Dobšinská Nachádza sa v Stratenskej hornatine, na severnom svahu vápencového vrchu Duča, neďaleko baníckeho mestečka Dobšiná v Národnom parku Slovenský raj.
Vchod do jaskyne, ktorý leží vo výške 970 m n.m., čo je približne 130 m nad hladinou rieky Hnilca, bol známy oddávna ako ?Studená diera?. Do spodných častí jaskyne prvýkrát prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi za pomoci svojich priateľov G. Langa a A. Megu 15. júna 1870. Verejnosti bola jaskyňa sprístupnená už rok po jej objavení a roku 1887 bola ako prvá jaskyňa v Európe elektricky osvetlená. Bližšie informácie získate v PDF dokumente a na týchto stránkach:

http://www.gemer.sk/ciele/dljaskyna/dljaskyna.html http://www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/dobsinska-ladova/


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Dobšinská ľadová jaskyňa
Štatút mesta
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk