Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História

Verejný poriadok

Mestská polícia Dobšiná
Mestskú políciu zriadilo mesto Dobšiná všeobecne záväzným nariadením.
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany majetku obce a občanov, ochrany životného prostredia, čistoty a hygieny v meste, vykonáva VZN mesta, uznesenia MsZ a rozhodnutia primátora, ukladá a vyberá blokové pokuty za priestupky a objasňuje ich, plní úlohy na úseku prevencie.

Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorým je Michal Gergoš. Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestskú políciu v Dobšinej v súčasnosti tvorí 8 príslušníkov. Služby sú rozvrhnuté nerovnomerne na jednotlivé dni v týždni v dvojzmennej prevádzke v pondelok až  piatok a v jednozmennej poobednej prevádzke v sobotu a v nedeľu. Kancelária MsP je na Radnici.
Občania nás môžu kontaktovať
na tel. .058/7941 700.

e-mail: mpolicia@dobsina.sk
Bližšie informácie nájdete v PDF dokumente.

 


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
MsP Dobšiná
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk