Úvodná stránka
Mestský úrad
Primátor
Mesto dnes
Oznamy mesta
Dobšinské noviny
Územný plán mesta
Mestské lesy
PAV Dobšinský kopec
Dokumenty
História

 
 

Základným cieľom existencie a činnosti Lyžiarskeho klubu je všestranná podpora rozvoja a uspokojovanie mnohostranných záujmov a záľub občanov v oblasti telesnej kultúry, vytváranie podmienok na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.Šport

MFK Dobšiná

Novú sezónu 2007/2008 začalo mužstvo MFK Dobšiná A mužstvo, dorast aj žiaci s viacerými zmenami v kádri. Z A mužstva odišli na hosťovanie hráči Laurinc, Surovský do Dediniek, výmenou za nich prišli Mačejovský a Brnčík, do Vlachova odišiel na hosťovanie Rupp. Prestup do Dobšinej ohlásil brankár Breuer. Z Vlachova na hosťovanie prišiel Hlaváč. Z dorastu prešli do A mužstva hráči Horváth, Hangurbadža, Mihálik a striedavý štart majú vybavení hráči: Hudák, Jakubčo T, Jakubčo L a Potočný. Káder je stabilizovaný aj napriek menším výpadkom. A mužstvo pracuje pod vedením Ing. Dušana Galla. Kapitánom mužstva je Milan Lukáč. Po 6 kole je A mužstvo na 3 mieste Okresného majstrovstva 1. triedy, so 4 výhrami a 2 prehrami. Kompletné informácie nájdete v PDF dokumente.

Lyžiarsky klub

Presný názov
Lyžiarsky klub Slovenské elektrárne - Vodné elektrárne Dobšiná
Adresa pre korešpondenciu:
Stanislav Holienčík, Mestský úrad Dobšiná
049 25 Dobšiná 
tel:058/7941 320
Fax: 058/7941 651
Predseda a podpredseda
Predseda: Stanislav Holienčík, Mestský úrad Dobšiná 058/7941 320
Podpredseda: Ing. Viliam Husár, Vlčia dolina 958
Dobšiná, tel: 058/7941 608
Hospodár:
Ing. Zuzana Václavíková
Zodpovedný tréner:
Mgr. Jaroslav Hutník, Partizánska 715, Dobšiná,
tel: 058/7941 342, 7942 020
Bankové spojenie:
VÚB Rožňava, expozitúra Dobšiná, č. ú. 51033-582/0200
IČO 355 30 979
Celkový počet členov:
55
Strediská:
SSS, TSM
Špecializácia:
Bežecké disciplíny
Skratka LK
LKVD

 

 

MO SRZ V Dobšinej
Začiatky rybárstva v Dobšinej treba hľadať v rokoch 1930 - 1931, kedy vlastníci - akcionári vôd na lov rýb vydávali len vlastné povolenia. V tom čase prenajímali vody: Dobšinský potok, Hnilec od Sýkavky po Ľadovú jaskyňu a časť rieky Slaná. Samotný vznik terajšej Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu sa datuje na rok 1952, kedy sa združili záujemcovia o rybárstvo v meste a založili členskú základňu. Počet členov sa za celé obdobie od vzniku pohyboval od 80 po 140 členov. Dnes má organizácia 115 členov a môže vykonávať rybárske právo na štyroch revíroch v celkovej dĺžke 22 km a na dvoch vodných nádržiach o výmere 10,5 ha. Predsedom organizácie je Emil Pacek, podpredseda Peter Vrbjár a tajomník František Novotný. Organizáciu riadi 7 členný výbor a 3 členovia revíznej komisie. Bližšie informácie získate na: http://www.srz-rv.kovmasters.sk/mso_dobsina.html


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
MFK Dobšiná
Štatút mesta
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Katastrálna výmera: 82,72 km2
Počet obyvateľov: 5123
Priemerný vek: 33 rokov
                              Copyright: 2007 Gemedia, reklamná agentúra Rožňava, tel. 0907 462 674. Designed byYARO www.gemedia.sk